XLV recensere

Sīc compositīs praesentibus haud minor mōlēs supererat ob ferōciam quīntae et ūnetvīcēnsimae legiōnum, sexāgēnsimum apud lapidem (locō Vetera nōmen est) hībernantium. nam prīmī sēditiōnem coeptāverant: atrōcissimum quodque facinus hōrum manibus patrātum; nec poenā commīlitōnum exterritī nec paenitentiā conversī īrās retinēbant. igitur Caesar arma classem sociōs dēmittere Rhēnō parat, sī imperium dētrectētur, bellō certātūrus.

Recitātiō recensere

Recitātiō tarda ad faciliōrem perceptiōnem apta.

Adnotātiōnēs recensere