LXII recensere

Igitur Rōmānus quī aderat exercitus sextum post clādis annum trium legiōnum ossa, nūllō nōscente aliēnās reliquiās an suōrum hŭmō tegeret, omnēs ut coniūnctōs, ut cōnsanguineōs, auctā in hostem īrā, maestī simul et īnfēnsī condēbant. prīmum extruendō tumulō caespitem Caesar posuit, grātissimō mūnere in dēfūnctōs et praesentibus dolōris socius. quod Tiberiō haud probātum, seu cūncta Germānicī in dēterius trahentī, sīve exercitum imāgine caesōrum īnsepultōrumque tardātum ad proelia et formīdolōsiōrem hostium crēdēbat; neque imperātōrem augurātū et vetustissimīs caerimōniīs praedĭtum adtrectāre fērālia dēbuisse.

Recitātiō recensere

Recitātiō tarda ad faciliōrem perceptiōnem apta.

Adnotātiōnēs recensere