Hic est glossarium iurisprudentiae Lingua Latina.

 • Aberratio ictus
 • Actio libera in causa
 • Actio illicita in causa
 • Actio pro socio
 • Actus contrarius
 • Alias facturus
 • Aliud
 • Animus auctoris
 • Animus socii
 • Animus iniurandi
 • Argumentum e contrario
 • Bona fides
 • Brevi manu traditio
 • Cessio legis
 • Condictio sine causa
 • Condictio ob rem
 • Condictio causa data non secuta
 • Condictio indebiti
 • Condictio ob causam finitam
 • Condictio ob turpem vel iniustam causam
 • Conditio sine qua non
 • Confessio est regina probationum
 • Contra omnes
 • Culpa in contrahendo
 • Culpa in eligendo
 • Culpa post contractum finitum
 • De lege ferenda
 • De lege lata
 • Debet
 • Debitor
 • Delkredere
 • Derelictio
 • Diligentiam quam in suis
 • Do ut des
 • Dolo agit, qui petit, quod statim redditurus est
 • Dolos
 • Dolus
 • Dolus antecedens
 • Dolus generalis
 • Dolus subsequens
 • Error in persona vel obiecto
 • Essentialia negotii
 • Ex nunc
 • Ex tunc
 • Exeptio
 • Falsa demonstratio non nocet
 • Furtum usus
 • Ignorantia facti
 • In dubio contra reum
 • In dubio mitius
 • In dubio pro reo
 • In fraudem legis
 • Inter partes
 • Invitatio ad offerendum
 • Invitatio ad incertas personas
 • Itio in partes
 • Iudex a quo
 • Iudex ad quem
 • Iudex non calculat
 • Iura novit curia
 • Leges ab omnibus intellegi debent
 • Lex generalis
 • Lex specialis
 • Lex specialis derogat legi generali
 • Lucidum intervallum
 • Luxuria
 • Nasciturus
 • Nasciturus pro iam nato habetur
 • Ne bis in idem
 • Ne ultra petita (etiam "Ne eat iudex ultra petita partium")
 • Non liquet
 • Nullum crimen, nulla poena sine lege
 • Omni modo facturus
 • Pacta sunt servanda
 • Pactum de non cedendo
 • Pactum de non petendo
 • Peius
 • Prima facie
 • Protestatio facto contraria
 • Privilegium de non appellando
 • Privilegium de non evocando
 • Ratio legis
 • Reformatio in peius
 • Rei vindicatio
 • Reservatio mentalis
 • res inter alios acta
 • Se ut dominum gerere
 • Uti possidetis
 • Venire contra factum proprium
 • Vis absoluta
 • Vis compulsiva
 • Volenti non fit iniuria
 • Ab abusu ad usum non valet consequentia

 • Ab assuetis non fit iniuria

 • Ab assuetis non fit passio

 • Ab heredis persona obligationem incipere non potest
 • Ab homine homini cotidianum periculum
 • Absens ex iusta causa latitare non dicitur

 • Absentia eius, qui rei publicae causa abest, neque ei neque alii damnosa esse debet
 • Absentia longa et mors aequiparantur

 • Absentia longa morti aequiparatur
 • 
Absoluta sententia expositore non indiget

 • Absolutus semel non debet molestari

 • Abundans cautela non nocet
 • 
Abusus non est usus sed corruptela
Abusus non tollit usum

 • Ab utraque parte dolus compensandus est

 • Acceptatio donationis requiritur ut valeat
 • 
Accessio potest pluris esse quam res qui accedit

 • Accessorium cedit principali

 • Accessorium naturam sequi congruit principalis

 • Accessorium non ducit, sed sequitur principale
 • Accessorium non praeiudicat principali

 • Accessorium sequitur naturam principalis
 • 
Accessorium sequitur principale
 • 
Accipere quam facere praestat iniuriam
 • 
Accumulatio actionum regulariter permittitur

 • Accusare nemo se debet nisi coram Deo

 • Accusator post rationabile tempus non est audiendus nisi se bene de omissione excusaverit
 • Accusatus ad confitendum delictum non tenetur
 • A communi observantia non est recedendum

 • Acta simulata veritatis substantiam mutare non possunt

 • Actio civilis criminali non praeiudicit
 • 
Actio criminalis non tollit civiles

 • Actione principali sublata tenet accessoria
 • 
Actor debet sequi forum rei, non reus forum actoris

 • Actori incumbit necessitas probandi

 • Actor regulariter sequitur forum rei ubi fallit
 • 
Actus dubius interpretatur ut minus obligationes inducat

 • Actus non debent ultra intentionem contrahentium operari
 • 
Actus propter turpitudinem facientis non reputatur nullus

 • Ad absurdum nemo tenetur
 • 
Ad ea quae frequentius accidunt iura adaptantur

 • Admittitur nemo ad id probandum quod probato non sublevaretur in aliquo

 • Aedificata in solo alieno possunt per dominum soli propria auctoritate testrui

 • Aliae quoque cautelae a legitima auctoritate praescriptae serventur, ut Ecclesiae damnum vitetur
 • Amantibus omnia communia

 • Ambulatoria est actio furti

 • Ambulatoria est stipulatio
 • 
Ambulatoria est potestas
 • 
Ambulatoria est voluntas
 • 
Animus hominis ex ipsius cognoscitur loquela
 • Acta exteriora indicant interiora secreta
 • Acta publica probant se ipsa
Actio civilis non tollit criminalem

 • Actio in rem transfertur translato dominio
 • 
Actio non datur non damnificato

 • Actio non potest esse sine obligatione

 • Actio personalis moritur cum persona
 • 
Actio semel extincta in perpetuum non resurgit
 • 
Actio semel extincta non reviviscit

 • Actiones ex contractu in heredes transeunt etiamsi heredum nulla facta sit mentio
 • Actiones heredi et in heredem competunt 

 • Actioni nondum natae non praescribitur

 • Actor et reus idem esse non possum

 • Actor forum rei sequitur
 • 
Actor probare debet se emisse et pretium solvisse

 • Actor rei forum sequitur
Actore non probante, reus est absolvendus
 • 
Actore non probante reus absolvitur
 • Actori affirmanti incumbit onus probando
 • Actori incumbit necessitas probando
 • Actus ab initio nullus non potest validari
 • Actus curiae neminem gravabit
 • Actus Dei nemini facit iniuriam
 • 
Actus Dei nemini nocet
 • 
Actus dubius semper in meliorem partem interpretandus

 • Actus factus in fraudem legis totus annullatur
 • 
Actus incaeptus cuius perfectio pendet ex voluntate partium revocari potest

 • Actus legis neminem facit iniuriam

 • Actus legitimi condicionem non recipiunt neque diem

 • Actus legitimi non recipiunt modum
 • 
Actus non facit reum, nisi mens sit rea
 • 
Actus omnino nullus, nullum effectum parit

 • Actus simulatus nullius est momenti

 • Actus testandi actus individuus est

 • Ad ea quae frequentius accidunt iura adaptantur
 • 
Ad impossibilia nemo tenetur
 • 
Ad paenitendum properat, cito qui iudicat

 • Ad poenam sufficit meditari puniendo

 • Ad quaestionem facti non respondent iudices; ad quaestiones iuris non respondent iuratores
 • Ad tempus prohibitum post illud tempus censetur permissum
 • 
Adiuvari nos non decipi beneficio oportet

 • Administrator non potest comprommitere in arbitrium
 • Adoptare minor maiorem non potest
Adoptio naturam imitatur
 • 
Ad tempus concessa post tempus censentur denegata
 • Adulterium sine dolo malo non commititur
 • Adversus extraneos vitiosa possessio prodesse solet

 • Adversus naturale ius nulli quicquam agere licet

 • Adversus periculum naturalis ratio permittit se defendere
 • Advocati temperent se ab iniuria
 • 
Advocatorum error litigatoribus non nocet
 • 
Advocatus non accusat
 • 
Aequitas fuit causa introducendae fictionis
 • 
Aequitas in iudiciis inter litigantes servanda est

 • Aedificare in tuo proprio solo non licet quod alteri noceat
 • Aequitas compensationis usurarum excludit computationem
 • Aequitas non facti ius sed iuri auxiliatur
 • 
Aequitas numquam contravenit legi

 • Aequitas praefertur rigore iuris
 • 
Aequitas rigore debet praeferri

 • Aequitas sequitur legem
 • 
Aequitatem quoque ante oculos habere debet iudex
 • 
Aequum est ut cuius participavit lucrum participet et damnum
 • Aes debitorem leve, graviorem inimicum facit
 • Aestimatio libertatis ad infinitum extenderetur

 • Affectus punitur, etsi non sequatur effectus
 • Affectus punitur licet non sequitur effectus
 • 
Agens ante diem, male agit

 • Agens rei vindicatione, dominium probare debet

 • Agere ad alterius utilitatem potest quis nomine proprio
 • Agere ex contractu non potest qui non observat contractum
 • Agere non valenti non currit praescriptio
 • Agere qui potest, excipere multo magis poterit
 • Aliena negotia exacto officio geruntur
 • Alienatio facta in fraudem fisci non valet
 • Alienatio rei praefertur iuri adscrescendi
 • Alieno facto ius alterius non mutatur
 • Alienum negotium mea ratihabitione non facit meum

 • Alienus dolus nocere alteri non debet

 • Alimenta cum vita finiuntur
 • 
Alio modo, si sint mutatae conditiones personarum et negotiorum
 • Aliud est capere aliud accipere
 • Aliud est celare aliud tacere
 • 
Aliud est credere, aliud deponere
 • 
Aliud est possidere aliud esse in possessione
 • 
Aliud est si per parem accuset vel maior minorem vel minor maiorem
 • Aliud est veritatem tacere, aliud est falsitatem proponere

 • Aliud pro alio invito creditori solvi non potest
 • 
Allegans contraria non est audiendus

 • Allegans suam turpitudinem non est audiendus
 • Allegare vel dicere non sufficit nisi illud probetur
 • Alteri stipulari nemo potest
Alterum non laedere

 • Alterius circumventio alii non praebet actionem
 • Alterius contractu nemo obligatur
 • Alterius mora alteri non nocet
 • 
Alterius negligentia alteri non obest
 • 
A maiore ad minus
 • 
Ambigua responsio contra proferentem est accipienda
 • 
Ambiguitas contra stipulatorem est

 • Ambiguitas verborum latens verificatione suppletur

 • Ambulatoria est voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum

 • Animus per signa extrinseca, vel per verba aut per instrumentum probari potest
 • 
Ante tempus debita exigi non possunt
 • 
Apertissimi iuris est licere litigatoribus iudices recusare
 • 
Apices iuris non sunt ius

 • Appellare licet regulariter in maioribus et minoribus in civilibus et criminalibus causis
 • Appellatio admitenda videtur in dubio

 • Applicanda est lex reo favorabilior
 • 
Apud bonum iudicem argumenta plus quam testes valent
 • 
Arbiter tenetur compromisso recepto concludere et sententiare
 • 
Arbitramentum aequum tribuit cuique suum

 • Arbitrorum omnis potestas ex compromisso dependet
 • 
Argumenta non sunt numeranda sed ponderanda
 • Argumentum a divisione est fortissimum in lege
 • Argumentum a simili valet in lege
Argumentum ab auctoritate est fortissimum in lege
 • Argumentum ab inconvenienti plurimum valet in lege
 • Assignatus utitur iure auctoris
 • Atrocior est iniuria, si in conspectu iudicis facta est
 • Auctoris dolus emptori non obicitur

 • Aucupia verborum sunt iudice indigna

 • Audaces fortuna iubat
 • Audentes fortuna iuvat
 • 
Audaces fortuna iuvat non omnibus horis
 • 
Audi alteram partem
Audi partem alteram

 • Audiatur et altera pars

 • Aut exhaeredare debet pater filium aut instituere, quia si eum praeterit, non valet testamentum
 • A verbis legis non est recedendum
 • Bellum omnium in omnes

 • Beneficium legis non debet esse captiosum
 • Beneficium non confertur invito

 • Beneficium praetoris non debet esse alicui captiosum
 • Beneficium unum a pluribus non possidetur
 • Benigna sententia est praeferenda

 • Benignius leges interpretandae sunt, quo voluntas earum conservetur
 • Bis de eadem re agere non liquet; bis de eadem re ne sit actio, crimen idem bis non cognoscentur y nemo bis punitur pro eodem delicto
 • Bona fides exigit ut quod convenit fiat

 • Bona fides in transactionibus pro necessario requisito habetur
 • 
Bona fides de iure et bono inicio ad usucapiendum exigitur

 • Bona fides non patitur, ut semel exactum iterum exigatur

 • Bona fides praesumitur si titulus verus

 • Bona fides quae in contractibus exigitur aequitatem summam desiderat
 • 
Bona fides regulariter praesumitur

 • Bona fides semper praesumitur, nisi mala adesse probetur

 • Bonae fidei emptor esse videtur, qui ignoravit eam rem alienam esse

 • Bonae fidei possessor in percipiendis fructibus iuris habet

 • Bonam fidem in contractibus considerari aequum est

 • Boni iudicis est ampliare urisdictionem
 • Boni iudicis est iudicium sine dilatione mandare executioni

 • Boni iudicis est lites dirimere ne lis ex lite oritur

 • Bonum sine ratione nullum est; sequitur autem ratio naturam

 • Bonus atque fidus / iudex honestum praetulit utili

 • Bonus iudex damnat improbanda non odit
 • 
Bonus iudex nihil ex arbitrio suo facit sed secundum leges et iura pronuntiat
 • Bonus iudex secundum aequum et bonum iudicat et aequitatem stricto iure praefert
 • Calor iracundiae non excusat a delicto
 • Casum sentit dominus

 • Casum sentit is quem tangit

 • Casus a nullo praestantur
 • Casus fortuitus a mora excusat

 • Casus fortuitus excusat conductorem

 • Casus fortuitus in nullo contractu praestatur

 • Casus omissus habetur pro omisso

 • Causa causae est etiam causa causati

 • Causa criminalis non praeiudicat civili

 • Causa fictionis est aequitas
 • 
Cautela abundans non nocet

 • Cautio iudicatum solvi

 • Caveat emptor

 • Cavendum est a fragmentis
 • 
Cavere aut carere

 • Cedant arma togae
 • 
Cedi ius personale alii non potest

 • Census et monumenta publica potiora sunt testibus
 • 
Cepisse quis intellegitur, quamvis alii adquirit

 • Certo corpore legato demonstratio falsa posita non peremit legatum
 • Certum confessus, pro iudicato erit, incertum, non erit

 • Certum est quod certum reddi potest
 • Cessante causa cessat effectus
 • Cessante causa finali cessat effectus
 • Cessante causa prohibitionis cessat prohibitio
 • Cessante ratione iuris cessat eius dispositio
 • Cessante ratione legis cessat ipsa lex
 • Cessante statu primitivo cessat derivativus
 • Cessat lex ubi venit necessitas
 • Cessionarius est pro creditore
 • Cessionarius utitur iure cedentis
 • Circuitus est evitandus
 • Clausula in fine posita refertur ad omnia praecedentia
 • Clandestina iniusta praesumuntur
 • Clausula generalis non refertur ad expressa
 • Clausula quae abrogationem excludit ab initio non valet
 • Clausula rebus sic stantibus semper intelligitur in contractibus
 • Clausula specialis praefertur generali
 • Clausula vel dispositio inutilis per praesumptionem remotam vel causam ex post facto non fulcitur
 • Clausulae insolitae inducunt suspicionem
 • 
Coacta voluntas stricta iuris ratione voluntas est

 • Coactus volui

 • Cogitationis poenam nemo patitur
 • 
Cohaeredes una persona censentur propter unitatem iuris quod habent
 • Collegium non moritur

 • Commercium iure gentium commune debet esse
 • Commoda ferens, incommoda et onera sustinere debet
 • Commodum eius esse debet, cuius periculum est
 • Commodum est emptoris

 • Commodum quando sentire debeat, qui tulit incommodum
 • Commodum ex inuria non oritur
 • Commodum ex iniuria sua nemo habere debet

 • Communio est mater discordiarum

 • Communem rem habentes, non possunt regulariter super illud disponere

 • Communis error facit ius

 • Communis opinio habet autoritatem, non tam quia multorum est, quam quod ratione nititur
 • Communis opinio habet vim consuetudinis
 • 
Communitas est causa discordiae

 • Compendiosa doctrina vel unius casus, vel plurium, in quibus eadem ratio est
 • Compensatio compensationis non datur

 • Compensatio dicitur esse ficta solutio

 • Compensatio lucri cum damno

 • Compensatio non admittitur de specie ad speciem
 • 
Conceptus pro iam nato habetur

 • Concessum de uno negatur de altero

 • Concursu partes fiunt

 • Condicio in contractibus condicionalibus trahitur retro ad tempus celebrati contractus
 • Condicio possidentis melior est in pari causa turpitudinis

 • Condicio suspendit actum
 • 
Condicio suspendit sed non cogit
 • Condiciones, quae contra bonos mores inseruntur, remittendae sunt
 • Conductor omnia secundum legem conductionis facere debet
 • Confes si pro iudicatis habentur

 • Confessio facta in iudicio non potest retractari
 • Confessio in favorem confitentis debet interpretari
 • Confessio in uno iudicio facta in alio nocet
 • Confessio iudicialis pro plena probatione habetur
 • Confessio iuris errantis non praeiudicat
 • Confessio omnem praesumptionem excludit

 • Confessio sine causa debendi nihil probat
 • 
Confessio vero per metum vel per fraudem extorta non valet
 • Confessos in iure pro iudicatis haberi placet
 • 
Confessus pro iudicato est
 • 
Confirmare nemo potest priusquam ius ei acciderit
 • Confirmatio nihil dat novi
 • 
Confirmatio non extendit actum sed corroborat

 • Confirmatio omnes supplet defectus
 • 
Confusione perinde exstingitur obligatio ac solutione
 • Conscia mens recti famae mendacia risit
 • 
Conscientia mille testes
 • 
Consensu convenire intellegitur

 • Consensus domini negotium praecedere potest et subsequi
 • Consensus facit nuptias

 • Consensus, id est, pactio coniugalis, matrimonium facit
 • Consensus iniuste denegatus pro dato habetur
 • Consensus non concubitus facit matrimonium
 • Consensus tollit errorem
 • Consentire iurisdictioni videtur qui sciunt se non esse subiectos iurisdictioni eius et in eum consentiunt
 • Consentire matrimonio non possunt infra annos nubiles

 • Consentire videtur qui longo tempore patitur
 • 
Consequentiae non est consequentia; sed sisti debet extensio intra casus proximos
 • Consilium habuisse non nocet, nisi et factum secutum fuerit

 • Consilium non punitur nisi ad malum tendere probetur
 • 
Constitutiones principum nec ignorare quemquam nec dissimulare permittimus
 • Consuetudinis ususque longaevi non vilis auctoritas est

 • Consuetudo esse debet uniformis

 • Consuetudo est altera lex
 • 
Consuetudo est optima legum interpres
 • 
Consuetudo legis species est

 • Consuetudo loci est observanda

 • Consuetudo non derogat iure naturali
 • 
Consuetudo non praesumitur, sed probanda

 • Consuetudo semel reprobata non potest amplius induci

 • Consuetudo sine veritate et iustitia vetustas erroris est

 • Consuetudo tollit communem legem

 • Contemporanea expositio est optima et fortissima in lege

 • Contestatio pro petitione habetur
 • 
Contra absentes gesta ipso iure nulla sunt
 • Contra eum, qui legem dicere potuit apertius, est interpretatio facienda
 • Contra absentia iusta excusatio admittitur
 • Contra legem facit, qui id facit quod lex prohibet, in fraudem vero, qui salvis verbis legis sententiam eius circumvenit
 • Contra negantem principia non est disputandum
 • Contra non valentem agere non currit praescriptio
 • Contractus contra legem prohibentem ipso iure nullus est
 • Contractus ad heredes transeunt
 • Contractus ex conventione legem accipere dinoscuntur
 • Contractus mandati solo consensu perficitur
 • Contractus non inter absentes sit, nisi nuntio vel epistula interveniente
 • Contractus nullus dicit, qui in re, forma vel materia peccat
 • Contrarius sensus legis pro lege accipitur
 • Contraxisse unusquisque in eo loco intellegitur, in quo ut solveret se obligavit
 • Contumaces non videntur, nisi qui, cum oboedire deberent, non obsequuntur
 • Conventio perficit emptionem
 • Copulatio verborum indicat acceptationem in eodem sensu
 • Corpora communia sed non pecunia
 • Corpore et animo possessioni incumbere, iurisperiti dicunt, quia possessio non tantum corpore sed animo etiam retinetur
 • Credenda est scriptura

 • Creditor in pignore proprietatem non habet, sed ius in re specificum
 • Creditor non tenetur aliam pro alia moneta accipere

 • Creditor potest eligere an velit pignus persequi, an debitorem convenire
 • Creditor quando succedit debitori actiones confunduntur
 • Crescit contumelia ex persona eius qui contumelia fecit
 • Crimen vel poena paterna nullam maculam filio inflingere potest
 • Cui damus actionem, eidem et exceptionem competere multo magis qui dixerit
 • Cui datur actio, ei multo magis exceptio
 • Cui licet quod est plus, licet utique quod est minus
 • Cui usus relictus est, uti potest, frui non potest
 • Cuicumque aliquis quid concedit concedere videtur et id sine quo res ipsa esse non potuit
 • Cuilibet in sua arte perito est credendum
 • Cuius commoda eius incommoda
 • Cuius commoda, ibi ius
 • Cuius commodum eius et incommodum
 • Cuius est dare eius est disponere
 • Cuius est instituere eius est abrogare
 • Cuius est solum eius est usque ad coelum
 • Cuius regio eius religio
 • Culpa caret qui scit sed prohibere non potest
 • Culpa commitere potest quis in re propria
 • Culpa dolo proxima dolum repraesentat
 • Culpa est immiscere se rei ad se non pertinente
 • Culpa lata dolo aequiparatur
 • Culpa lata dolus est praesumptus
 • Culpa non caret qui rei non intellectae se immiscet
 • Culpam esse, quod a diligente provideri poterit, non esse provisum aut tum denuntiatum esset, cum periculum evitari non possit
 • Culpam poena premit comes
 • Culpa tutoris non nocet pupilo

 • Cum a lege specialiter non prohibetur permittitur tacite

 • Cum in verbis nulla ambiguitas est, non debet admitti voluntatis quaestio
 • Cum fundus fundo servit, vendito quoque fundo servitutes sequuntur
 • Cum lex in praeteritum quid indulget, in futurum vetat
Cum reus moram facit, et fideiussor tenetur
 • 
Cum semel adita est hereditas, omnis defuncti voluntas rata constituitur
 • Curiosus igitur debet esse creditur, quo vertatur

 • Currit tempus a tempore scientiae et potentiae
 • 
Cursus curiae est lex curiae
 • Da mihi factum, dabo tibi ius
Damnatio partes facit

 • Damnatus ille est ubi damnatio tenuit
 • Damnum pati videtur, qui commodum amittit
 • Damnum sine iniuria esse potest
 • Damnum, quod quis sua culpa sensit, sibi debet, non aliis imputare
 • Damnum quod quis sua culpa sentit, sibi et non alteri debet imputare
 • Dare est dominium transferre
Dare in solutum est vendere
 • Debet factum ita clare proponere, ut ex eo ius agendi colligatur
 • Debitoris est electio in contractibus
 • De duobus malis minus est eligendum

 • De exemplis ius hauriendum sit, ubi lex deficit

 • De fide et officio iudicis non recipitur quaestio

 • Deficiente heredis institutione testamentum nullum est

 • De internis non iudicat praetor

 • De iure non rescinditur, cum ipso iure fit nulla

 • De legibus tunc iudicandum est, cum instituuntur, non cum institutae fuerint

 • De minimis non curat lex

 • De minimis non curat praetor

 • De momento ad momentum tempus inspicitur
 • 
De muliere tacite stipulata, contra quam praesumptionem non admittitur probatio in contrarium
 • De nihilo nihilum, in nihilum nil posse reverti

 • De non apparentibus et non existentibus eadem est ratio

 • De qua re cognoverit iudex, pronunciare quoque cogendus erit

 • De similibus idem est iudicium

 • De suo, non de alieno iure quemque agere oportet

 • De suspicionibus non debet aliquem damnari
 • 
Debet esse titulus secundum ius
Debile fundamentum fallit opus

 • Debitor non potest impedire venditionem pignus
 • 
Debitum et contractus sunt nullius loci

 • Deceptis, non decipientibus, opitulatur
 • 
De eadem re non bis sit actio
 • Definitiva sententia, quae condemnationem vel absolutionem non continet, pro iusta non haberi
 • Delegata potestas delegari non potest
 • Delicta continuata dicantur unum
 • Delictum defuncti non transit in heredem, sed condemnatio
 • Denuncians falso impune non habet
 • Derivata potestas non potest esse maior primitiva
 • Destitisse autem is videtur non qui distulit, sed qui liti renuntiavit in totum
 • Debita sequuntur persona debitoris
 • Diei adiectio pro reo est, non pro stipulatore
 • Dies a quo non computatur in termino sed computatur dies ad quem
 • Dies dominicus non est iuridicus
 • Dies incerta pro condicione habetur
 • Dies incertus appellatur condicio
 • Dies incertus condicionem in testamento facit
 • Dies interpellat pro homine
 • Dies pro domino interpellat
 • Dies ultimus pro completo habetur
 • Diligenter fines mandati custodiendi sunt
 • Diligentia quam in suis
 • Diliges proximum tuum sicut teipsum
 • Diliges proximum tuum tamquam teipsum
 • Dispensatio praecepti facta est propter necessitatem
 • Diuturni mores consensu utentium comprobati legem imitantur
 • Divus Traianus Adsidio Severo rescripsit: satius enim esse impunitum relinqui facinus nocentis quam innocentem damnari
 • Do ut des
 • Doctor qui imperite consulit, damnum passo satisfacere tenetur
 • Dolo facit, qui petit quod redditurus est
Dolo facit, qui petit quod restituere oportet eundem

 • Dolum auctoris bona fide emptori non nocere, certi iuris est
 • Dolum ex indiciis perspicuis probari convenit
 • Dolum non praesumi

 • Dolum praesumi a lege
 • 
Dolum proprium allegare quis non debet

 • Dolus a fraude differt velut genus a specie
 • 
Dolus dolo compensatu
 • 
Dolus ex qualitate facti consideratur

 • Dolus non praesumitur (in dubio)
 • 
Dolus omnimodo puniatur

 • Dolus semper praestatur
Dolus volenti non infertur

 • Dominus ab alterius culpam tenetur, sive servi sive liberi

 • Dominus membrorum suorum nemo videtur

 • Domus sua cuique est tutissimum refugium

 • Donare est perdere

 • Donare nemo potest quod non habet

 • Donatio causa remunerationis non dicitur vera donatio
 • 
Donatio inofficiosa tantum rescinditur usque ad legitimam

 • Donatio non est modus adquirendi sed titulus

 • Donatio omnium bonorum dilapidatio non autem diligens administratio est
 • Donatio omnium bonorum nulla est
 • 
Donatio revocatur per atrocem iniuriam
 • 
Donationis causa contrahi locatio non potest
 • 
Donationes sint stricti iuris, ne quis plus donasse presumatur quam in donatione expresserit
 • Donatori plus favetur quam donatario

 • Dormiunt aliquando leges, moriuntur numquam

 • Dos sine matrimonio esse non potest

 • Duas uxores eodem tempore habere non liceo
 • 
Dubia in meliorem partem interpretari debent
 • 
Dum excusare credis, accusas

 • Duo non possunt in solidum unam rem possidere
 • 
Dura lex, sed lex
 • 
Durum est, sed ita lex scripta est
 • Ea cessante cesset lex
 • 
Ea, quae contra leges fiunt, pro infectis habenda sunt

 • Ea, quae sunt moris et consuetudinis, in bonae fidei iudiciis debent venire

 • Eadem mensura vel moneta debetur quae erat tempore contractus

 • Eae obligationes, quae consensu contrahuntur, contraria voluntate dissolvuntur
 • Ebrius aequiparatur infanti et sicut infans non punitur delinquendo ita etiam ebrius
 • Ei incumbit probatio qui dicit non qui negat
 • 
Eius est electio in cuius favorem alternativa adiecta est
 • Eius est legem interpretare, cuius est condere
 • Electa una via per partem ad aliam non potest venire
 • Electio semel facta non facile est cassanda
 • Emptio consensu peragitur
 • Emptio rei suae sive a sciente sive ab ignorante non valet
 • Emptio tollit locatum
 • Emptio ut consistat pretium debet dari in quantitae et non in specie
 • Emptor curiosus esse debet
 • Emptor rei locatae potest expellere conductorem ante tempus, nisi aliud convenit inter eum et venditorem...
 • Emptori etiam venditoris iura prodesse non ambigitur
 • Emptori quidem fundi necesse non est stare colonum, cui prior dominus locavit, nisi ea lege emit
 • Enumeratio infirmat vim legis in casibus non enumeratis
 • Epistula enim non erubescit

 • Errantis voluntas nulla est
 • 
Errans in iure non excusatur
 • Error communis facit ius

 • Error excludit dolum et in dubio potius praesumitur error quam dolos

 • Error facit ius
 • Error facti necdum finito negotio nemini nocet

 • Error iuris sive facti non prodest
 • 
Errore veritas non amittitur

 • Et adispicimus possessionem corpore et animo; neque per se animo neque per se corpore
 • Et apiscimur possessionem corpore et animo; neque per se animo neque per se corpore
 • Et non facere facere est

 • Et hoc argumentamur ex antiqua regula, quae voluit hererem heredis testatoris esse heredem
 • Etiam ignorantis invitique meliorem condicionem facere licet
 • 
Etiam quod natura debetur, venit in compensationem

 • Et ideo requiritur binarius testium

 • Et verum est habere, licet difficilis est
 • 
Eum, qui certus est, certiorari ulterius non oportet

 • Ex antecedentibus et consequentibus fit optima interpretatio

 • Executio iuris non habet iniuriam

 • Executio legis coronat opus

 • Exceptionem qui ponere potest, actionem intentare potest

 • Exceptio confirmat regulam in contrarium in aliis non exceptuatis

 • Exceptio firmat vim legis in casibus non exceptis

 • Exceptio non rite adimpleti contractus

 • Exceptio probat regulam

 • Ex consilio nemo obligatur nisi sit fraudulentum

 • Ex commutata forma substantiali res non dicitur eadem

 • Ex die incipit obligatio
 • 
Ex dolo malo non oritur actio

 • Ex facto ius oritur
 • 
Ex facto non sequitur id quod sequi videtur

 • Ex initio falsi commissi, iusta possessio non paratur

 • Ex iudicio lex punit
 • Ex lege fit ius

 • Ex maleficio non oritur contractus
 • 
Ex malis moribus bonae leges oriuntur

 • Ex multitudine signorum colligitur identitas vera
 • Ex nihilo, nihil facit
 • 
Ex non scripto ius venit, quod usus comprobavit
 • Ex nudo pacto non oritur actio

 • Ex Oriente lux ex Occidente ius
 • 
Ex pacto actio nulla nascitur

 • Ex persona ius oritur
 • 
Ex Roma ius

 • Ex scientia praesumitur consensus
 • 
Ex sententia fit ius

 • Ex turpi causa non oritur actio

 • Exceptio actorem excludit, replicatio reum
 • Exceptio firmat regulam (in casibus non exceptis)
 • Excusatio non petita, accusatio manifesta
 • Executio est fructus et finis legis
 • 
Ex pacto illicito non oritur actio

 • Expedit rei publica ne quis re sua male utatur
 • Expressa nocent non expressa non nocent
 • Expressio eorum quae tacite insunt nihil operatur
 • Expressio unius est exclusio alterius
 • 
Expressum facit cessare tacitum
 • Extinguitur crimen mortalitate
 • 
Extra territorium ius dicenti impune non paretur
 • Ex tribus saltem personis
 • Facere iniuriam nemo, nisi qui scit se iniuriam facere, potest
 • Facere videtur qui iubet et mandat
 • 
Facilior debet esse iudex ad absolvendum quam ad condemnandum
 • Facta non praesumuntur sed probantur
 • Facta pro infectis haberi non possunt
 • Factum alienum inutiliter promittitur
 • Factum alterius alteri prodest

 • Factum est illud: fieri infectum non potest
 • Factum non potest esse infectum
 • Factum spectatur, non quod debuit fieri
 • Falsa demonstratio non nocet
 • 
Falsa demonstratione legatum non peremit
 • Falsa grammatica non vitiat chartam
 • Falsi procuratoris gesta possint ratificari
 • Falsus in uno falsus in omnibus
 • Favorabilior est rei causa quam actoris
 • Favoralia amplianda
 • Favoralia sunt amplianda, odiosa sunt restringenda
 • Favor debitoris

 • Favor rei
Favolabiliores rei potius quam actores habetur

 • Fetus occisio quocumque modo et quocumque tempore a momento conceptionis procuretur
 • Fiat iustitia et pereat mundus
 • 
Fiat iustitia, pereat licet integer orbis

 • Fiat iustitia, ruat coelum

 • Fictio habet vim veritatis

 • Fidem frangenti fides frangitur

 • Fidem non servanti fides servanda non est

 • Fides bona contraria est fraudi et dolo

 • Fides est fundamentum iustitiae

 • Fides est dictorum conventorumque constantia et veritas

 • Fides non est servanda ei qui prior fidem fregit
 • 
Filius adoptivus habet imaginem filii naturalis

 • Filius naturalis ventrem sequitur

 • Fiscus ex suis contractibus usuras non dat, sed ipse accipit

 • Fiscus non erubescit
 • 
Fiscus semper idoneus successor sit et solvendo

 • Fiscus semper locuples
 • 
Forma est quae dat esse rei

 • Fortes fortuna iuvat
 • Forum delicti comissi

 • Forum est ubi domicilium est
 • Fractionem diei non recipit lex

 • Frangenti fidem, fides non est servanda

 • Fraudem suam nemo debet allegare
 • 
Fraus est celare fraudem

 • Fraus et dolus nemini debent patrocinari

 • Fraus nemini prodest

 • Fraus omnia corrumpit
 • 
Fructuarius causam proprietatis deteriorem facere non debent, meliorem facere potest
 • Fructus dicuntur deductis impensis

 • Fructus intelleguntur deductis impensis

 • Fructus pendentes dicuntur esse pars rei

 • Fructus pendentes pars fundi videntur

 • Frui pro parte possumus, uti pro parte non possumus

 • Frustra probatur quod probatum non relevat
 • 
Frustra sibi fidem quis postulat ab eo servari, cui fidem a se praestitam servare recusat
 • Fumo periit, qui fumum vendidit
Fumo punitur qui vendidit fumum

 • Fumus boni iuris

 • Fur semper in mora

 • Furor superveniens non perimit actum prius perfectum

 • Furtum sine affectu furandi non committur
 • Gallus putat non posse ita servitutem imponit, ut quis facere aliquid cogeretur
 • Genera non pereunt
Generale nihil certi implicat
 • 
Generale dictum generale est interpretandum
 • Generalia specialibus derogant
 • 
Generalis clausula non prorrigitur ad ea quae antea specialiter sunt comprehensa
 • Generalis regula generaliter est intelligenda

 • Generalitati legis est standum
 • 
Generi per speciem derogatur
 • 
Genus numquam perit

 • Genus perire non potest

 • Gratuitum debet esse commodatum

 • Grave est fidem fallere
 • Habet rei vindicationem qui non habet possessionem

 • Habetur quod peti potest

 • Hanc si tollas, tollis mutua inter Principes commercia... quin et tollis ipsum ius pentium
 • Heredis appellatione heredes heredis continentur

 • Hereditas enim non heredis personam, sed defuncti sustinet

 • Hereditas numquam ascendit
 • 
Hereditas personam defuncti substinet
 • 
Hereditas pro parte adiri nequit
 • Hereditas semel repudiata adiri nequit
 • 
Hereditas sub condicione adirii non potest
 • 
Heredum appellatione veniunt heredes heredum in infinitum
 • Heres eadem persona cum defuncto fingitur
 • 
Heres est aut iure proprietatis aut iure representationis
 • Heres est eadem persona cum defuncto
 • 
Heres heredis mei meus heres est
 • 
Heres non potest venire contra factum defuncti

 • Heres substitutus excludit cohaeredem

 • Heres tenetur praestare factum defuncti

 • Hominum causa omne ius constitutum sit

 • Homo homini lupus

 • Homo homini persona

 • Homo sacra res homini
 • Iam non sunt duo sed una caro
 • 
Ianua omnium vitiorum est iracundia
 • 
Ibi semper causa agatur ubi crimen admittitur
 • 
Id certum est quod certum reddi potest, sed id magis certum est quod de semetipso est
 • Ignorantia facti, non iuris, excusat

 • Ignorantia facti proprii neminem excusat; ignorantia facti alieni excusat
 • 
Ignorantia iudicis calamitas innocentis
 • Ignorantia iuris canonici sive civilis neminem excusat regulariter
 • Ignorantia iuris licet a dolo excusat
 • 
Ignorantia iuris nemini prodest

 • Ignorantia iuris nocet
 • Ignorantia iuris non excusat
 • Ignorantia legis non excusat
 • Ignorantia saepe tam iuris quam facti excusare potest
 • Iis legibus (imperator) Caesar Vespasianus solutus sit
 • Illicite factum obligationem inducit
 • Impedito agere bene currit praescriptio quando ipse impedimentum removere potui et negligens in removendo fuit
 • Impossibilium nulla obligatio est

 • Immobilia pupilli sine decreto superioris tutor alienare non potest
Immo secundum allegata

 • Impossibilis condicio pro non scripta habetur

 • Impossibilitas superveniens non vitiat obligationem aut contractum

 • In aequali iure melior est condicio possidentis

 • In alienam voluntatem conferri legatum non potest
 • 
In alieni facti ignorantia tolerabilis error est
 • 
In alternativis debitoris est electio, et sufficit alterum adimpleri

 • In alternativis est electio venditoris
 • 
In ambigua voce legis ea potius accipenda est significatio, quae vitio caret
 • In ambiguis rebus humaniorem sententiam sequi oportet
 • 
In ambiguo sermone non utrumque dicimus, sed id dumtaxat quod volumus
 • In Anglia non est interregnum
 • In argumentum trahi nequeunt, quae propter necessitatem aliquando sunt concessa
 • In eadem observationem numeramus et dies solis, quos dominicos rite dixere maiores, qui repetitio in se calculo revolvuntur
 • In bonae fidei contractibus ex mora usurae debentur
 • 
In casibus omissis deducenda est norma legis a similibus

 • In casu extremae necessitatis omnia sunt communia
 • 
In causa ius esse positum
 • 
In claris non fit interpretatio
 • 
In communione vel societate nemo compellitur invitus detineri

 • In condicionibus testamentorum voluntatem potius quam verba, considerari oportet
 • In contractibus rei veritas potius quam scriptura prospici debet

 • In contractis tacite insunt quae sunt moris et consuetudinis
 • 
In contrahendis matrimoniis naturale ius et pudor inspiciendus est
 • 
In conventionibus contrahentium voluntatem potius quam verba spectari placuit

 • In criminali negotio rei forum accusator sequatur

 • Indicium unum indicium nullum

 • In disiunctivis sufficit alteram partem esse veram
In dubiis, semper benigniora praeferenda sunt

 • In dubio absolvitur reus
 • 
In dubio, abstine

 • In dubio benigniora
 • 
In dubio contra fideicommissum

 • In dubio contra fiscum
 • 
In dubio contra stipulatorem

 • In dubio, contra proferentem
 • In dubio facienda est interpretatio, quae aequalitatem conservat
 • In dubio minus

 • In dubio non est praesumendum delictum

 • In dubio pars mitior est sequenda
 • In dubio pro debitore
 • 
In dubio pro herede

 • In dubio pro lege
 • 
In dubio pro libertate

 • In dubio pro matrimonio
 • In dubio pro operario
 • In dubio pro possessore
 • 
In dubio pro reo
 • 
In dubio pro testamento

 • In dubio pro validitate

 • In dubio pro validitate testamento
 • 
In dubio quod minimum est sequimur

 • In eo quod plus sit semper inest et minus
 • 
In errore communi de facto aut de iure suplet Ecclesia potestatem regiminis exsecutivam
 • In exceptione reus actor est et probare debet exceptionem
 • In fictione iuris semper aequitas existit
 • 
In fictione iuris semper subsistit aequitas
 • 
In fideicommisso non heredi sed testatori succeditur

 • Infitiatio non est furtum
 • 
In his, quae contra rationem iuris constituta sunt, non possumus sequi regulam iuris
 • Iniuria volenti non irrogatur
 • 
In illiquidis non fit mora

 • In iudicando criminosa est celeritas
 • 
In iudiciis non est acceptio personarum habenda
 • 
In iure erranti non procedit usucapio
 • 
In iure no remota causa sed proxima spectatur
 • 
In lege Aquilia et levissima culpa venit
In legibus et statutis brevioris stili, extensio facienda est liberius

 • In maiore minus inest
In maiore summa continetur minor

 • In maleficiis voluntas spectatur, non exitus
In maleficio ratihabitio mandato comparatur

 • In obscuris minimum est sequendum
In obscuro libertas praevalet
In omni contractu bonam fidem praestare debet

 • In omnibus agendis inoffensus esse debet iudicium affectus non susceptus
 • In omnibus speciebus liberationum etiam accessiones liberantur
 • 
In pari causa turpitudinis cessat repetitio
In pari delicto vel causa potior est condicio possidentis
 • 
In pignore autem nihil nisi quaedam securitas est solutione
In poenam heres non succedit

 • In poenis benignior est interpretatio facienda

 • In praesentia maioris cessat potestas minoris
 • 
In praeteritum non vivitur
 • In pretio emptionis et venditionis naturaliter licet contrahentibus se circumvenire
 • In re communi, potior est condicio prohibentis
In remediis versatur ius
 • 
In rem suam auctoritatem accomodare tutorem non potest
 • In societatis contractibus fides exuberet
 • In suo alii hactenus facere licet, quatenus nihil in alienum immittat
 • In toto partem non est dubium contineri
 • Inaudita causa quemquam damnari aequitatis ratio non patitur
 • Incertam partem possidere nemo potest
 • Incivile est nisi tota lege perspecta una aliqua particula eius proposita iudicare vel respondere
 • Inclusio unius, exclusio alterius
 • Indicium unum tollit aliud
 • Infitiando depositum nemo facit furtum
 • Iniquum petendum, ut aequum feras
 • Iniuria ex affectu facientis consistit
 • Iniuriarum aestimatio non ad id tempus, quo iudicatur, sed ad id, quo facta est, referri debet
 • In pari causa potior est prohibentis condicio
 • In rebus novis constituendis evidens esse utilitas debet, ut recedatur ab eo iure, quod diu aequum visum est
 • In re communi nemo dominorum iure facere quicquam invito altero potest
 • In rem suam auctoritatem accomodare tutorem non potest

 • In re obscura melius est favere repetitioni quam adventicio lucro

 • In re pari potior est causa prohibentis
 • Instrumentum in dubio interpretatur ut in eo mala grammatica non contineatur
 • Instrumentum in uno falsum non in totius falsum praesumitur
 • Intellegitur concessum quod non est prohibitum

 • Inter alios acta vel iudicata aliis non nocet
 • 
Inter arma, silent leges

 • Inter coheredes communicantur commoda et incommoda
 • Inter genus et speciem
 • Inter copulatos est coniugium ratum

 • Inter venditorem et emptorem coniunguntur tempora
 • 
Interest nostra potius non solvere quam solutum repetere

 • Interest rei publicae ne maleficia remaneant impunita

 • Interest rei publicae ut sit finis litium

 • Interpretatio fieri debet semper ut actus valeat

 • Interpretatione legum poenae molliendae sunt potius, quam asperandae
 • Interventu novae personae nova nascitur obligatio, et prima tollitur
 • Inutile est testamentum, in quo nemo heres instituitur
 • 
Inveterada consuetudo pro lege non immerito custoditur
 • 
Invito beneficium non datur

 • Invito creditori aliud pro alio solvitur
 • 
Invito nemini bonorum possessio adquiritur
 • 
Invitus agere vel accusare nemo cogatur
 • 
Invitus dicitur, qui expressum non consentit
 • 
Invitus liberari potest
 • 
Invitus nemo rem cogitur defendere

 • Invitus procurator non solet dari
 • 
Invitus procurationem suscipere nemo cogitur
 • Ira non excusat delictum
 • Is potest repudiare, qui et adquirere potest
 • Is, qui in ius succedit alterius, eo iure, quo ille, uti debebit
 • Is, qui precario habet, etiam possidet
 • Iudex competens est, qui ordinariam iurisdictionem habet
 • Iudex damnatur cum nocens absolvitur
 • Iudex damnatur ubi nocens absolvitur
 • Iudex debet stare semper et iudicare ad cartam et secundum quod in ea continetur nisi aliquod imposibile, vel contra ius naturale continetur in ea
 • Iudex est interpres iustitiae
Iudex ex conscientia iudicare debet

 • Iudex in causa propria quis esse non potest
Iudex in propria causa nequit cognoscere

 • Iudex iudicare debet secundum allegata et probata partibus
Iudex neminem debet condemmare nisi accusatum

 • Iudex non potest pertransire, quod principaliter in iudicio proponitur
 • Iudex parte absente definitive in causa agere potest

 • Iudex qui omittit id quod facere debet punitur

 • Iudex suspectus excusatur

 • Iudicandum est secundum allegata et probata
 • 
Iudicare secundum ea quae in iudicio proponuntur et probantur
 • Iudicati actio datur in eum qui non est condemnatus

 • Iudicem non posse recusari sine causa

 • Iudices sententiae suae ratione adducant

 • Iudicia, anchorae legum sunt, ut leges rei publicae
 • Iudices ad restitutionem usurarum possunt compellere
 • Iudicis est ius dicere non dare
Iudicis sententia pro veritate accipitur
 • 
Iudicium non potest esse super futuro
 • Iudicium non potest pendere ex voluntate litigantium
 • Iudicium pro veritate accipitur
 • 
Iura enim naturalia sunt immutabilia
 • 
Iura humana universalia sunt
 • Iura naturae sunt inmutabilia

 • Iura naturalia immutabilia sunt

 • Iura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur
 • 
Iura novit curia
Iuramentum est indivisibile, et non est admitendum in parte verum et in parte falsum
 • Iuravi mihi non liquere atque ita iudicatu illo solutus sum
Iure gentium hoc introductum est, ut cunctis hominibus inter se libera esset negotiandi facultas
 • Iure naturae enim aequum est neminem cum alterius detrimento et iniuria fieri locupletiorem
 • Iure naturali ad quem spectat rei commodum spectare debet et damnum

 • Iurare rem sibi non liquere iudex licet
 • 
Iuris error nulli prodest
 • 
Iuris executio non habet iniuriam

 • Iuris ignorantia non prodest adquirere volentibus, suum vero petentibus non nocet

 • Iurisdictio territorio cohaeret


* Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere

 • Iurisperitus non excusatur a dolo per ignorantiam iuris
 • Ius et fraus nunquam cohabitant

 • Ius est in natura; natura hominis socialis est
 • 
Ius ex facto oritur

 • Ius ex iuniuria non oritur

 • Ius interpretari circa veritatem
 • 
Ius privatum, sub tutela iuris publici, latet
 • 
Ius publicum privatorum pactis mutari non potest
 • Iusiurandum vicem rei iudicatae optinet
Ius soli sequitur aedificium

 • Iustum est ut omnia sint ordinatissima

 • Iustus es, Domine, et rectum iudicium tuum
 • Lata culpa plane dolo comparabitur

 • Legato falsa causa non nocet
Legatum in alienam voluntatem poni potest, in heredis non potest
 • 
Legatum nemo propria auctoritate ocupare potest

 • Legem brevem esse oportet, quo facilius ab imperitis teneatur

 • Legem patere quam ipse fecisti

 • Leges generales non debent extendendi ad leges quae habent suam particularem provisionem
 • Leges habent maximam virtutem ex consuetudine
 • 
Leges intellegi ab omnibus debent

 • Leges naturae in statu naturae silent
 • Leges non sunt de facili mutandae
 • Leges posteriores corrigere solent leges priores
 • Leges posteriores priores abrogant
 • Leges posteriores priores contrarias abrogant
 • Leges vigilantibus scriptae sunt
 • Legis enim est, qui inscienter peccat, scienter emmendet
 • Legis tantum interest ut certa sit, ut absque hoc nec iusta esse potest
 • Legitima adminicula non sunt deneganda
 • Legitima de fideicomisso detrahenda
 • Legitima filii non continetur sub fideicomisso universali
 • Lex Angliae est lex misericordiae
 • Lex civilis naturalia iura tollere non potest
 • Lex erit manifesta, secundum naturam, secundum consuetudinem civitatis, loco temporique conveniens, iusta et aequabilia praescribens, congruens, honesta et digna, utilis et necessaria
 • Lex facit, quod ipse est rex

 • Lex in futurum vetat in praeteritum indulget

 • Lex iniqua non habet rationem legis
Lex iubeat, non disputet

 • Lex naturae haec est, ut qui nascitur sine legitimo matrimonio matrem sequatur
 • Lex naturalis est una omnium, quia praecepta communia continet
Lex neminem cogit ad impossibilia

 • Lex non cogit ad impossibilia

 • Lex non extenditur contra rationem iuris communis
 • 
Lex plus laudatur quando ratione probatur
 • 
Lex posterior derogat priori
 • Lex posterior generalis non derogat legi priori speciali
 • Lex rebus imponitur non verbis
Lex retro non agit
Lex semper dabit remedium
 • Lex semper loquitur
 • 
Lex specialis derogat generali

 • Lex spectat naturae ordinem
 • 
Libello conformis debet esse sententia

 • Libertati in dubio favetur

 • Licet actio ex delicto in heredem non detur, datur tamen exceptio

 • Licet lata culpa in criminibus dolo non equiparetur

 • Licet legibus soluti sumus, attamen legimus vivimos

 • Licitum est contrahentibus sine dolo se decipere
 • 
Limitata causa limitatum producit effectum

 • Linea recta semper praefertur transversali

 • Lis pendere incipit; et ideo statim locum habet principium lite pendente, nihil innovetur
 • Lite pendente nihil innovetur
 • 
Lites debent celeriter terminari

 • Lites restringenda sint potius quam laxandae
 • 
Litora, in quae populus Romanus imperium habet, populi Romani esse arbitror
 • 
Litorum quoque usus publicus iuris gentium est
Locare servitutem nemo potest
 • 
Locatio et conductio contrahi intellegitur, si de mercede convenerit
 • 
Locatio sine mercede certa contrahi non potest
 • Locupletari non debet aliquis cum alterius iniuria vel iactura
 • Locus regit actum
Longaevi enim usus et consuetudinis non est vilis auctoritas
 • Lucrum amittere non est semper damnum sentire
 • Lupus est homo homini, non homo
 • Magis punitur, et crimen augetur si perseveraverit in delicto
 • 
Magna negligentia culpa est: magna culpa dolus est

 • Maiorem diligentiam in rebus alienis quam in propriis quis praestare debet
 • 
Maius continet minus

 • Mala fides superveniens de iure canonico nocet praescribente

 • Mala fides superveniens nocet

 • Mala fides superveniens non nocet

 • Mala fides superveniens quae interrumpat praescriptionem et faciat cessare publicianam
 • Mala grammatica non vitiat chartam
 • 
Malae fidei possessorem esse qui contra legem aliquid mercatur
 • 
Male nostro iure uti non debemus
 • 
Male verum examinat omnis corruptus iudex

 • Malitia et dolus nemini debent patrocinari

 • Malitia supplet aetatem
 • 
Malus usus abolendus est

 • Mandatam sibi iurisdictionem mandare alteri non posse manifestum est
 • Mandatum ad transigendum et vendendum debet esse speciale
 • Mandatum non est obligatorium, quod contra bonos mores est
 • Mandatum solvitur morte
Mandatum, nisi gratuitum, nullum est
 • Manifesta non indigent demonstratione vel probatione
 • Manifestum est quod per personarum acceptionem iudicium corrumpitur
 • Mater semper certa est, pater vero is est, quem nuptiae demonstrant
 • Matrimonialis viri et mulieris coniunctio indissolubilis est
 • Matrimonium enim contrahitur per legitimum uiri et mulieris consensum
 • Matrimonium facit coitus
 • Matrimonium facit partium consensus
 • Matrimonium inter invitos non contrahitur
 • Matrimonium ratum et consummatum nulla humana potestate nullaque causa, praeterquam morte, dissolvi potest
 • Matrimonium solo consensu contrahitur

 • Mea mihi conscientia pluris est quam omnis sermo
 • Medicus de imperitia tenetur
 • 
Melior causa erit possidentis
 • 
Melior est condicio defendentis
 • 
Melior est condicio possessoris
 • 
Melior est condicio possidentis

 • Melius est bene facientes... pati quam male facientes
 • Melius est sensum magis quam verba amplecti
 • Mente captus donare non potest
 • 
Mente captus non potest contrahere
 • Mentiri non licet agendo

 • Mercede enim interveniente transit negotium in aliam formam

 • Metus coactionis sufficit ad rescindendum contractum

 • Merces constituta sic pretio convenerit
 • 
Meum est, quod ex re mea superest
 • 
Minima non curat praetor
 • 
Minime sunt mutanda, quae interpretationem certam semper habuerunt
 • Mimimum atque angustissimum tempus
 • 
Minimum sequimur in obscuris

 • Minor non potest comprommitere

 • Minora di neglegunt
 • 
Minus ei licere debet, cui plus licet
 • 
Minus solutum intellegitur etiam si nihil esse solutum

 • Minus solutum videtur etiam si nihil esse exactum

 • Minus solvit qui tardius solvit: nam et tempore minus solvitur

 • Mobilia sequuntur personam

 • Modus et conventio vincunt legem

 • Modus legem dat donationis
 • 
Mora cum mora compensatur

 • Mora dolum in se praesumptum continet
 • 
Mora emptoris relevat venditorem a custodia, non a dolo malo
 • Mora rei fideiussori quoque nocet
 • 
Mora sua cuilibet est nociva
 • 
Moram purgare licitum est
 • Mors omnia iura solvit
 • 
Multa contra iuris rigorem pro libertate sunt constituta
 • Mutare consilium quis non potest in alterius detrimentum
 • Mutata forma prope interemit substantiam rei
 • Nam qui non prohibet, cum prohibere possit, iubet

 • Nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de eius commodo agitar
 • Natura magistra, lex discipula

 • Naturalia iura civilis ratio perimere non potest

 • Naturaliter videtur possidere is qui usum fructum habet
 • 
Ne eat iudex ultra petita partium

 • Ne lis ex lite oriatur
 • 
Ne plus in accessione potest esse, quam in principali re

 • Ne quis in sua causa iudicet, vel ius sibi dicat

 • Nec creditoris creditori, quisquam invitus delegari potest
 • 
Nec emptio nec venditio sine re quae veneat potest intellegi
 • Necesse est ei rei cedi, quod sine illa esse non potest
 • 
Necessitas inducit privilegium quoad iura privata
 • 
Neccesitas non habet legem

 • Necessitas publica maior est quam privata

 • Necessitas vel paupertas non habet legem

 • Nec posse, si commissoriam elegit, postea variare
 • Negantis nulla probatio

 • Negativa non sunt probanda
 • 
Negatoria actio non competit nisi domino rei liberae
 • Negligens in officio suo punitur

 • Negligentia cuiusque sibi non tertio nocet
 • Negligentia sua cuique nocet
 • 
Nemini licet adversus sua facta venire

 • Nemini potest suus fundus servire
 • 
Nemini res sua servit
 • 
Nemo auditur propriam turpitudinem allegans
 • Nemo censetur ignorare legem
 • 
Nemo commodando rem facit eius cui commodat
 • Nemo condemnatus nisi auditus vel vocatus

 • Nemo contra factum suum venire potest
 • 
Nemo dat quod non habet
 • 
Nemo de improbitate sua consequitur actionem
 • Nemo debet bis vexari pro una et eadem causa
 • Nemo debet esse iudex et pars
 • 
Nemo debet esse iudex in propria causa

 • Nemo debet facere in suo quod noceat alieno
 • 
Nemo debet inaudito damnari
 • 
Nemo debet locupletari iniuste cum iactura aliena
 • Nemo debet lucrari ex alieno damno
 • 
Nemo errans rem suam amittit
 • Nemo est heres viventis

 • Nemo ex consilio mandati obligatur
 • 
Nemo ex consilio obligatur

 • Nemo ex industria protahat iurgium
 • 
Nemo ex suo delicto meliorem suam condicionem facere potest
 • Nemo existimandus est dixisse, quod non mente agitaverit
 • Nemo in propria causa potest esse testis
 • 
Nemo in propria causa testis esse debet
 • 
Nemo invitus agere cogatur
 • 
Nemo invitus compellitur ad communionem

 • Nemo invitus obligatur
 • 
Nemo iudex sine auctore
 • 
Nemo ius publicum remittere potest
 • 
Nemo plus commodi heredi suo relinquit, quam ipse habet
 • Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet
 • Nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet
 • 
Nemo potest ad impossibile obligari

 • Nemo potest de aliena res transigere
 • 
Nemo potest mutare consilium suum in alterius iniuram
 • 
Nemo potest repudiare hereditatem, nisi cui delata est

 • Nemo potest super re aliena disponere

 • Nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest
 • Nemo prohibendus est libertati favere

 • Nemo punitur pro delicto alieno
 • Nemo punitur pro alieno delicto
 • Nemo qui condemnare potest absolvere non potest
 • Nemo quidem de factis suis praesumat disputare, nec multo fortius contra factum suum venire
 • Nemo rem suam utiliter stipulatur
 • Nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest
 • Nemo sibi sit iudex
 • Nemo suam turpitudinem allegans auditur
 • Nemo tenetur se detegere
 • Nemo tenetur seipsum accusare
 • Nemo videtur eos fraudare, qui sciunt et consentiunt
 • Ne procedat iudex ex officio
 • Neque contra leges neque contra bonos mores pacisci possumus
 • Neque enim debuit praeripere ceteris post bona possessa, quum iam par conditio omnium creditorum facta esset
 • Neque enim inaudita causa quemquam damnari aequitatis ratio patitur
 • Neque enim lucrum intellegitur nisi omni damno deducto neque damnum nisi omni lucro reducto
 • Neque imperare sibi neque se prohibere quisquam potest
 • 
Neque malitiis indulgendum est
 • 
Neque utique melius pronunciat, qui novissimus sententiam laturus est
 • Nescio quid peccati portat haec purgatio

 • Nil prius esse fide
 • 
Nihil aliud est actio quam ius quod sibi debeatur, iudicio persequendi
 • Nihil aliud potest rege, nisi id solum quod de iure potest
 • 
Nihil facit error nominis, cum de corpore constat
 • Nihil hoc ad ius, ad Ciceronem!
 • Nihil in lege intolerabilius est eandem rem diverso iure censeri
 • Nihil innovari appellatione interposita
 • Nihil potest esse aequabile, quod non a certa ratione proficiscatur
 • Nihil prius fide
 • Nihil tam conveniens est naturali aequitati, unumquodque dissolvi eo ligamine quo ligatum est
 • Nil posse creari ex nihilo
 • Nimia subtilitas in iure reprobatur et talis certitudo certitudinem confundit
 • Nisi enim merces certa statuta sit, non videtur locatio et conductio contrahi
 • Nocentem absolvere melius est quam innocentem damnare
 • Noli itaque erubescere testimonium Domini
 • Nolite facere iniquum aliquid in indicio
 • Non aliter a significatione verborum recedi oportet, quam cum manifestum est aliud sensisse testatorem
 • Non ante iuris ratio quam persona quaerenda est
 • 
Non bis in idem
 • 
Non congruit de apicibus iuris disputare
Non debet actori licere, quod reo non permittitur

 • Non debet alii nocere, quod inter alios actus est
 • 
Non debet calamitas matris nocere ei qui in ventre est

 • Non debet, cui plus licet, quod minus est non licere

 • Non debet poena ad alios extendi quam ad suos auctores

 • Non enim in mora est is, a quo pecunia propter exceptionem peti non potest
 • Non est in mora qui potest exceptione legitima se tueri
 • Non est iurista qui non est civilista
 • Non est personarum acceptio apud Deum

 • Non ex opinionibus singulorum, sed ex communi usu nomina exaudiri debent
 • Non exemplis, sed legibus iudicandum est
 • 
Non facit alio iniuriam qui utitur iure suo

 • Non fatetur qui errat

 • Non firmatur tractu temporis, quod de iure ab initio non subsistit

 • Non idem in eodem negotio sit advocatus et iudex

 • Non in foro canonico nec civili valet praescriptio cum mala fide
 • Non intellegitur amissum, quod ablatum alteri non est

 • Non intellegitur posse quod de iure fieri non potest

 • Non intellegitur quem posse facere nisi cum commodo suo facere possit

 • Non iudicabit Deus bis in id ipsum

 • Non ius deficit, sed probatio

 • Non ius sed seisina facit stipitem

 • Non licet actori quod reum licitum non exsistit

 • Non mutat substantiam rerum non necessaria verborum multiplicatio
 • 
Non omne quod iudex potest necesse habet facere

 • Non placet igitur extendi leges poenales, multo minus capitales, ad delicta nova
 • Non plus habere creditor potest, quam habet qui pignus dedit
 • 
Non potest adduci exceptio eiusdem rei cuius petitur dissolutio

 • Non potest commodari id quod usu consumitur
 • Non potest ex uno iudicio res iudicata in partem valere, in partem non valere
 • Non potest ignorari quod publice notum est

 • Non potest improbus videri, qui ignorat, quantum solvere debeat
 • Non potest liberalitas nolenti adquiri
 • Non potest quis usucapere nisi possideat
 • Non potest quis venire contra errorem proprium
 • Non potest sive enim quis sit condemnatus, sive absolutus, tamen super eodem crimine saepius agi non potest
 • Non solet locatio dominium mutare
 • 
Non tantum verbis ratum haberi potest, sed etiam actu

 • Non tentanda quae effici omnino non possint

 • Non valenti agere non currit praescriptio

 • Non videbitur reddita, quae deterior facta redditur

 • Non videtur esse factum quod non est legitime factum

 • Non videtur iniuriam facere qui utitur iure suo

 • Non videtur vim facere qui iure suo utitur
 • 
Non videtur possessionem adeptus is, qui ita nactus est, ut eam retinere non possit
 • Non videtur solvere qui totum non solvit

 • Noscitur a sociis
Notarius praesumitur potius errare quam malignari
 • 
Notorium est quod probatione non indiget


* Notorium non eget probationem


 • Nova constututio fututis formam imponere debet, non praeteritis
 • 
Novatione tollitur obligatio
 • 
Novissimus totus dies completus esse debet

 • Novum iudicium non dat novum ius sed declarat antiquum
 • 
Noxa caput sequitur

 • Nuda et imaginaria venditio pro non facta est
 • Nulla acceptio personarum apud Deum est
 • Nulla corporis aestimatio fieri potest
 • 
Nulla est venditio, quotiens in materia erratur
 • Nulla ibi mora contrahitur ubi nulla petitio
 • Nulla iniuria est, quae in volentem fiat
 • Nulla misericordia est contra iustitiam
 • Nulla poena sine crimine

 • Nulla poena sine dolo
 • 
Nulla poena sine lege
 • Nulla poena sine iudicio
 • 
Nulla servitus in faciendo, sed in patiendo vel in non faciendo consistit
 • Nulla sit conditio, quae in praeteritum confertur, vel quae in praesens
 • Nulla valet praescriptio nisi bona fide nitatur
 • 
Nulla voluntas errantis est

 • Nulli leges nescire licet
 • 
Nulli res sua servit
 • 
Nullum crimen, nulla poena sine lege penali, praevia, stricta et scripta
 • Nullum crimen sine poena legali

 • Nullum ius sine actione
 • 
Nullum tempus occurrit regi
 • 
Nullus bonus jurista nisi sit bartolista
 • 
Nullus commodum capere potest de iniuria sua propria
 • 
Nullus debet agere de dolo ubi alia actio subest
 • 
Nullus est consensus errantis
 • Nullus idoneus testis in re sua intellegitur

 • Nullus iudex causam audire praesumat, quae in legibus non continetur
 • Nullus videtur dolo facere, quo suo iure utitur
 • 
Numquam in usucapionibus iuris error possessori prodest
 • 
Numquam nuda traditio transfert dominium

 • Numquam volenti dolus infertur

 • Numquid lex nostra iudicat hominem, nisi prius audierit ab ipso?
 • Nuptias non concubitus, sed consensus facit
 • Obligatio est mater actionis

 • Obligatio naturalis ex contractibus iuris gentium oritur
 • 
Obligationis naturalis debitores licet minus proprie debere dicantur
 • 
Obligatio naturalis retentioni sufficit
 • 
Obscuritas brevitatis praetextu non admittenda
 • 
Odia restringi, et favores conveni ampliari

 • Odiosa restringenda, favoralia amplianda
 • 
Omne crimen ebrietas incendit et detegit

 • Omne ius aut consensus fecit aut necessitas constituit aut firmavit consuetudo
 • Omne ius legibus et moribus constant
Omne maius continet in se minu
 • 
Omne testamentum morte consumatum est
 • 
Omne, quod non iure fit, iniuria fieri dicitur
 • Omnes res transire in novationem possunt

 • Omnes secundum leges vivant
 • 
Omnes servitutes sunt individuae

 • Omnes, qui non prohibentur, matrimonium contrahere possunt
 • Omni obligationi fideiussor accedere potest
 • Omnia interpretatio fieri debet, ut tolletur contrarietas

 • Omnia praesumuntur contra spoliatorem

 • Omnia praesumuntur legitime facta donec probetur in contrarium
 • Omnia praesumuntur rite et solemniter esse acta

 • Omnia probant quod non singula

 • Omnibus his manentibus

 • Omnis consensus tollit errores

 • Omnis innovatio plus novitate perturbat quam utilitate prodest
 • Omnis enim obligatio vel ex contractu nascitur vel ex delicto
 • Omnis qui defenditur boni viri arbitratu defendendus est

 • Omnis vindicatio vel ad rem corporalem vel incorporalem pertinet
 • Omnium consensus naturae vox est
 • 
Onus probandi incumbit ei qui asserit

 • Onus probandi incumbit ei qui dicit
 • 
Optima est legum interpres consuetudo

 • Optima lex, quae minimum relinquit arbitrio iudicis
 • 
Optimus interpres legum consuetudo

 • Optimus iudex qui minimum sibi

 • Optione facta, ius eligendi consumitur
 • Ordine placitandi servato servatur et ius
 • Pacta conventa servato
 • 
Pacta de futura successione non valent
 • 
Pacta impossibilia vel sub impossibili condicione non valet

 • Pacta novissima servari oportet

 • Pacta privatorum tuetur ius civile, pacta
 • Principum bona fides
 • 
Pacta, quae turpem causam continent, non sunt observanda

 • Pacta servanda dictat ratio naturalis
 • 
Pacta sunt servanda
 • 
Pacta, quae turpem causam continent, non sunt observanda

 • Pacta tertiis nec nocent nec prosunt
 • 
Pacto hereditas dari non potest

 • Pactum antichreticum pignori potest adici
 • 
Pactum contra legem prohibitoriam factum, nec civilem nec naturalem producit obligationem
 • Pactum de futura successione valet

 • Pactum de non succedendo non valet
 • 
Pactum periculi observari debet
 • 
Pactum super una re non nocet super alia

 • Par conditio creditorum

 • Par in parem imperium non habet

 • Paritas temporis tribuit paritatem iuris
 • Partus sequitur ventrem

 • Patere quam ipse fecisti legem

 • Patiare potius ipse quam facias scelus

 • Patria potestas in pietate non in atrocitate consistere debet

 • Pax servetur, pacta custodiantur

 • Peccatum non dicitur perpetratum cogitatione solum, sed delectatione et consenso
 • Pecunia paret pecuniam

 • Pendente lite nihil innovetur

 • Pendente lite nihil innovandum

 • Pensio extinguitur per matrimonii contractum

 • Per partes servitus imponi non potest, sed nec adquiri

 • Perfecta emptione periculum ad emptorem respiciet
 • 
Periculum est emptoris
 • 
Periculum est locatoris

 • Periculum in mora

 • Periculum ex pacto suscipi potest

 • Periculum rei venditae ad emptorem pertinet
 • 
Permissum ad tempus post tempus videtur prohibitum esse
 • 
Permissum id esse intellegitur, quod non prohibetur

 • Perpetua lex est nullam legem humanam ac positivam perpetuam esse

 • Per solutionem ipso iure tollitur obligatio

 • Persona coniuncta aequiparatur interesse proprio

 • Personam eius sustinere

 • Perspicua vera non sunt probanda
 • Pignori rem acceptam uso non capimus, quia pro alieno possidemus
 • Placuit inter omnes id quod invicem debetur ipso iure compensari
 • Plenitudo legis est dilectio

 • Plura domicilia haberi potest
 • Pluralis elocutio duorum numero contenta est
 • Pluralis locutio duorum numero est contenta
 • Plures res in obligatione, una autem in solutione
 • Plus actum quam scriptum valet
 • Plus facit datio quam promissio

 • Plus in accessione non potest esse, quam in principali re
 • 
Plus petit qui ante diem petit
 • 
Plus semper in se continet, quod est minus

 • Poena debet esse omne delicto conveniens

 • Poena ex delicto defuncti heres non debet

 • Poena maior absorbet poenam minorem

 • Poena nulla esse debet, ubi nullum delictum

 • Poenalis actio non competit in heredes
 • 
Poenam petere nequit qui in illam incidit

 • Ponitur poena conveniens culpae

 • Possessio fratris de feodo simplici facit sororem esse haeredem
 • Possessio nobis etiam per alium adquiritur

 • Possessionis suae causa nemo mutare potest

 • Possessio plurimum facti habet

 • Possessionis causa prius est discutienda quam proprietatis
 • Possessor malae fidei nullo tempore non praescribit
 • Possessor nullo casu rei vindicationem intentare potest
 • Possessores sunt potiores, licet nullum ius habeant
 • Possessori non incumbit neccessitas probandi
 • Possidet, cuius nomine possidetur
 • Post diem commissoriae legi praestitutum si venditor pretium petat, legi commissoriae renuntiatum videtur, nec variare et ad hanc redire potest
 • Posteriora derogant prioribus

 • Posteriores leges ad chartam magnam pertinent, nisi contrariae sint
 • Posterior lex derogat legibus prioribus

 • Posteriora non derogat prioribus, nisi in iis fiat mentio de ipsis
 • Posteriore testamento, quod iure perfectum est, superius rumpitur
 • Posterior voluntas potior haberi debet

 • Posteriores leges ad priores pertinent, nisi contrariae sint

 • Postulatio facta revocari non potest

 • Potestas delegata non delegatur

 • Potest quis per alium, quod potest facere per se ipsum

 • Praesertim cum etiam voluntas legis ex hoc colligi possit
 • Praesumitur ignorantia ubi scientia non probatur
 • Praesumptio cedit veritati

 • Praesumptio iuris et de iure non admittit probationem in contrarium
 • Praesumptio iuris probationem in contario admittit
 • 
Praesumptioni standum nisi contrarium probetur
 • 
Praesumptio relevat ab onere probando

 • Praevalet quod principale est
 • Pretium in numerata pecuniam consistere debet
 • Princeps legibus solutus

 • Principali accessorium tollitur

 • Principes tenentur et ipsi vivere legibus suis
 • Prior atque potentior est quam vox mens dicentis
 • Prior tempore potior iure
 • Priores leges ad posteriores trahantur
 • Privata debent cedere publicis

 • Privilegia ne inroganto

 • Privilegium non valet contra rem publicam
 • Privilegium personale non transit ad heredes
 • Privilegium propter abusum amitti potest
 • Pro donato is usucapit, cui donationis causa res tradita est
 • Pro herede posssidet, qui putat se heredem esse

 • Pro legato usucapit, cui recte legatum relictum est

 • Pro soluto usucapit, qui rem debiti causa recipit
 • Probabilis error possidentis usucapioni non obstat
 • Probatio nulla est per rerum naturam factum negantis
 • Probatio praesumptionem enervat
 • Probatio vincit praesumptionem
 • Probationis onus in casibus etiam reo incumbit
 • Prodesse sibi unusquisque, dum alii non nocet, non prohibetur
 • Prohibitio temporalis non extenditur ultra tempus, sicut prohibitio unius loci non prorrigitur ad alia
 • Pro magna utilitate vel necessitate
 • Promittens illicitum non obligatur

 • Propinquor excludit propinquum, et propinquus remotum, et remotus remotiorem
 • Proprie pignus dicimus quod ad creditorem transit, hypothecam cum non transit nec possessio ad creditorem
 • Propter necessitatem illicitum efficitur licitum

 • Propter parvam rem non debet aliquid mutare
 • 
Propter praesumptionem etiam vehementem non debet quis de gravi crimine condemnari
 • Puniri nemo debet, si nullam admisit culpam
 • Quae accessionum locum optinent, exstinguuntur, cum principales res peremptae fuerint
 • Quae contra ius fiunt, debent utique pro infectis haberi

 • Quae non prosunt singula, multa iuvant
 • 
Quaecumque per exceptionem perimi possunt, in compensationem non veniunt
 • Quae simulate geruntur pro infectis habentur

 • Quale est, cum petitur, tale dari debet
 • 
Quam diu potest ex testamento adiri hereditas, ab intestato non defertur
 • 
Quamdiu possit valere testamentum, tamdiu legitimus non admittitur

 • Quando aliquid prohibetur, prohibetur et omne per quod devenitur ad illum

 • Quando lex aliquid concedit, concedere videtur et it sine quo res ipsa esse non potest
 • Quando plures actiones nomine eiusdem rei competunt, una electa altera non tollitur
 • Quando plures nominibus propriis investiti sunt, tum omnes in capita vocati censetur
 • Quando verba sunt per se iniuriosa, animus iniuriandi praesumitur

 • Quasi agnum committere lupo ad devorandum
 • Quattuor ex verbis virtutem colliget legis: permittit, punit, imperat atque vetat
 • Quia coelum quod supra aedes meas est, usque ad coelum liberum esse debet
 • Qui accepit satisfactionem, iniuriam suam remisit

 • Qui accusare volunt, probationes habere debent
 • Qui appellat prior, agit
 • 
Qui casum allegat ipsum probet
 • 
Qui contra iure mercatur, bonam fidem habere non praesumitur
 • 
Qui contra iura mercatur, bonam fidem praesumitur non habere

 • Qui contra leges facit per eas non adiuvetur

 • Qui damnare potest, is absolvendi quoque potestatem habet
 • 
Qui donat perdit usumfructum, nisi utatur quis dedit

 • Qui errat non videtur consentire
 • 
Qui facit per alium, est perinde, ac si faciat per se ipsum

 • Qui facit per alium facit per se

 • Qui haeret in litera haeret in cortice

 • Qui ignorans est non vere paciscitur

 • Qui ignorare non debuit quod ius alienum emit

 • Qui in alterius locum succedit iustam habet ignorantiae causam

 • Qui in ius dominiumve alterius succedit iure eius uti debit

 • Qui in re illicita versatur, tenetur etiam de casu

 • Qui intellegit alienum se possidere, mala fide possidet

 • Qui in utero sunt, in toto paene iudicio civili intelleguntur in rerum natura esse
 • Qui iudicat me, Dominus est

 • Qui iussu iudicis aliquid facit, non videtur dolo malo facere
 • Qui iussu iudicis aliquod fecerit, non videtur dolo malo fecisse
 • Qui iustam causam ignorandi habuit non tenetur

 • Qui mandat solvi, ipse videtur solvere

 • Qui negat non teneatur probare
 • Qui non habet in aere luat in corpore
 • 
Qui non prohibet quod prohibere potest assentire videtur

 • Qui rationem in omnibus quaerunt rationem subvertunt

 • Qui occasionem damni dat, damnum dedisse videtur
 • 
Qui occasionem praestat, damnum fecisse videtur

 • Qui omne dicit, nihil excludit

 • Qui onus patitur ipse debet commodum substinere
 • 
Qui per alium facit, per seipsum facere videtur

 • Qui possidet rem non praesumitur eam vendidisse

 • Qui prior est tempore potior est iure
 • 
Qui prius ad iudicium provocavit, actor est

 • Qui proprium facit negotium adversum alios regresus non habet
 • 
Qui provocet, nondum damnatus videtur
 • 
Quis contra factum proprium venire non potest
 • 
Quis promittit non movere controversiam ad quid teneatur
 • 
Qui statuit aliquid parte inaudita altera, aequum licet statuerit, haud aequus fuit
 • Qui semel est heres non desinit esse heres
 • 
Qui sentit commodum sentire debet et onus
 • 
Qui sentit onus, sentire debet commodum, et contra

 • Qui suo iure utitur neminem laedere
 • Qui tacet, consentire videtur
 • 
Qui totam hereditatem adquirere potest, is pro parte eam scindendo adire non potest

 • Quicquid plantatur solo solo cedit

 • Quid prius est dignius est

 • Quidquid in fundo nascitur, quidquid inde percipi potest, ipsius fructus est
 • 
Quilibet potest renuntiare iuri pro se introducto

 • Quis contra factum proprium venire non potest
 • 
Quod ab initio non valet, in tracto temporis non convalescit

 • Quod ab initio nullum est, nullum effectum producit et tractu temporis convalescere non potest
 • Quod ad agendum temporabilia sunt, ad excipiendum sunt perpetua

 • Quod ab initio non valet in tractu temporis non convalescit

 • Quod ab initio nullum est nullum effectum producit et tractu temporis convalescere non potest
 • Quod abundat non nocet
Quod autem omnes uti singulos tangit, ab omnibus approbari debet
 • 
Quod contra legem fit pro infecto habetur

 • Quod contra rationem iuris receptum est, non est producendum ad consequentias

 • Quod Deus coniunxit homo non separet
 • 
Quod dubitas ne feceris

 • Quod emptionem venditionemque recipit, etiam pignerationem recipere potest
 • 
Quod illius est superius, cuius est inferius

 • Quod incaute factum est pro non facto habetur

 • Quod initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere
 • 
Quod licet per directum licet per obliquum

 • Quod meo nomine possideo, possum et alieno nomine possidere
 • Quod meum est non posso tibi adimere
 • 
Quod non apparet non est
Quod non est in actis non est in mundo
 • 
Quod non est licitum lege, necessitas facit licitum
 • Quod non habet principium non habet finem
 • Quod non vetat lex, hoc vetat fieri pudor
 • Quod nullius est, id naturali ratione occupanti conceditur
 • Quod nullum est confirmari non potest

 • Quod nullum est nullum effectum producit

 • Quod nullum est rescindi non potest
 • Quod omnes tangit ab omnibus approbetur

 • Quod omnes tangit debet ab omnibus approbari
 • 
Quod omnes similiter tangit, ab omnibus comprobetur
 • 
Quod pendet, non est pro eo quasi sit

 • Quod per alluvionem agro tuo flumen adiecit, iure gentium tibi adquiritur
 • Quod per alluvionem fundo accessit, simile fit ei cui accedit

 • Quod per me non possum, nec possum per alium

 • Quod Principi placuit legis habet vigorem

 • Quod proprium est ipsius, amplius eius fieri non potest
 • 
Quod quisque ob tutelam corporis sui fecerit, iure fecisse existimetur
 • Quod remedio destituitur ipsa re valet si culpa absit
 • 
Quod scripsit, scripsit

 • Quod semel meum est, amplius meum esse non potest
 • 
Quod semel placuit amplius displicere non potest
 • Quod tacuerunt, consensisse videntur
 • Quot delicta tot poena
 • Quot homines tot sententiae
 • Quotiens faciendum aliquid datur, locatio est
 • Quoties in stipulationibus ambigua oratio est, commodissimum est id accipi, quo res, qua de agitur, in tuto sit
 • Quotiens pactum a iure communi remotum est, servari hoc non oportet
 • Quotiens quis debitor ex pluribus causis unum debitum solvit, est in arbitrio solventis dicere, quod potius debitum voluerit solutum, et quod dixerit, id erit solutum
 • Quotiens vero et immutatur et alienatur, emptio magis quam locatio intellegi debet
 • Quoties in verbis nulla est ambiguitas ibi nulla expositio contra verba fienda est
 • Quum quid prohibetur, prohibentur omnia, quae sequuntur ex illo
 • 
Quum quid una via prohibetur alicui, ad id alia non debet admitti
 • Quum quis in ius succedit alterius: iustam ignorantiae causam censetur habere
 • Raptor non liberatur a poena, licet rem restituat
 • Ratihabitio retrotrahitur, et mandato comparatur
 • Ratihabitio, ut valeat, fieri debet intra id tempus, infra quod actus qui debet ratificari, fieri potuisset
 • Ratio non patitur, ut una eademque res et veneat et pretium sit emptionis
 • Ratum quis habere non potest, quod ipsius nomine non est gestum
 • Rebus quidem iudicatis standum est
 • Rebus sic stantibus (omnis contractus intellegitur)
 • Redde quod debes
 • Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo

 • Redhibitio tribuit titulum

 • Regula est iuris quidem ignorantiam cuique nocere, facti vero ignorantiam non nocere
 • Regula legem indicat, non statuit
 • 
Rei depositae proprietas apud deponentem manet
 • 
Rei mutatio non tollit servitutem praedialem; secus in usufructu

 • Rei mutatione interit usus fructus

 • Rei propriae emptio non potest consistere

 • Rei suae pignus non est

 • Rei suae precarium non est
 • 
Rei turpis nullum mandatum est

 • Rei veritas potior habetur quam scripturae

 • Renuntiatio debet a sciente fieri

 • Reproba pecunia non liberat solventem

 • Rerum inhonestarum nulla est societas

 • Res inter alios acta, alteri nocere non debet

 • Res inter alios acta alteri non nocet
 • 
Res inter alios acta aliis non prodest nec praeiudicat
 • 
Res inter alios acta aliis prodest

 • Res inter alios iudicata aliis non obest
 • 
Res inter alios iudicata nullum aliis praeiudicium facit

 • Res inter iudicata inter alios nec nocet nec prodest
 • 
Res ipsa indicat

 • Res ipsa loquitur
 • Res iudicata ius facit inter partes
 • Res iudicata pro veritate accipitur
 • Res iudicata pro veritate habetur
 • Res perit domino
 • Res tantum valet, quantum vendi potest
 • 
Resoluto iure dantis resolvitur ius concessum

 • Resoluto iure datoris ex causa de praeterito resolvitur ius acceptoris
 • Resoluto iure donationis resolvitur ius acceptionis

 • Respondeat superior
Reus excipiendo fit actor

 • Reus in exceptione actor est

 • Rex debet esse sub lege, quia lex fecit regem
 • Rex non debet esse sub homine sed sub Deo et sub lege, quia lex facit regem
 • Rex non habet parem

 • Rex non potest peccare

 • Rex nunquam moritur
 • Salus Populi suprema lex esto

 • Salva rerum substantia
 • 
Sancimus ibi esse poenam, ubi et noxa est
 • Satisfactio pro solutione est

 • Scelera non habent consilium
 • Scienti et consentienti non fit iniuria neque dolus
 • 
Scienti et permittendi non fit dolus

 • Scienti et volenti dolus non infertur

 • Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem

 • Scriptura privata pro scribente nihil valet; si contra scribentem, valet si est cum causa
 • Secundum allegata et probata judex judiciare potest
 • Secundum allegata sententiam est ferenda
 • 
Secundum naturam est, commoda cuiusque rei eum sequi, quem sequentur incommoda
 • Sed ut aliquid patiatur aut non faciat
 • 
Seisina facit stipitem

 • Semel approbatum non potest reprobari
 • 
Semel heres semper heres

 • Semper praesumitur pro lege

 • Semper praesumitur pro negante

 • Semper praesumitur pro sententia

 • Sensum, non verbum, considerare debemus
 • 
Sententia habet praesumptionem iustitiae

 • Sententia ita danda ut sit conformis libello

 • Sententia iudicis est quasi quaedam particularis lex in aliquo particulari facto
 • 
Sententia nulla est, si non datur omnes termini

 • Sententia, quae transivit in rem iudicatam pro veritate habetur

 • Sententia rem inter partes facit

 • Sepulchri sit non solum is locus, qui recipiat humationem, sed omne etiam supra id coelum
 • Sequi debet potentia iustitiam, non praecedere
 • Servitus in faciendo consistere nequit
 • 
Servitus non potest imponi de eo quod fundi utilitatem non respicit
 • 
Servitus servitutis esse non potest

 • Servitutis causa debet esse perpetua
 • 
Sicut re corporale extincta, ita pignus hypothecave perit

 • Si duo dolo malo fecerint, invicem de dolo non agent

 • Si lex non distinguit nec nos distinguere debemus

 • Si mandatum conceptum sit post mortem, durat post mortem

 • Simulatae nuptiae nullius momenti sunt

 • Si post moram res interierit, aestimatio eius praestatur
 • 
Si quis ante diem vel ante condicionem petierit

 • Si quis intentione ambigua vel oratione usus sit, id, quod utilius ei est accipiendum est
 • 
Si quod universitati debetur, singulas non debetur; nec quod debet universitas singuli debent
 • Sic utere tuo ut alienum non laedas
 • 
Sicut pactum legis commissoriae non valet in pignoribus, sic in emptione valet indistincte
 • Silent leges, inter arma

 • Similes sunt in poena, qui similes sunt in delicto
 • 
Simplex commendatio non obligat

 • Sine possessione praescriptio non procedit
 • 
Sine possessione usucapio contingere non potest

 • Sine pretio nulla venditio est
 • 
Singularia non sunt extendenda

 • Si venditor fuit in mora, omne periculum ad eum pertinet
 • 
Societas delinquere non potest
 • Societas ius quodammodo fraternitatis in se habet
 • Societas non transit ad heredem, licet de suis gestis teneatur heres
 • Socii mei socius, meus socius non est
 • Socius socio etiam culpae nomine tenetur
 • Solemnitates iuris posse remitti de consensu partium
 • Solis die, quem dominicum rite dixere maiores, omnium omnino litium, negotiorum, conventionum quiescat intentio
 • Solum superficiei cedit

 • Solutione vel iudicium pro nobis accipiendo et inviti et ignorantes liberari possumus
 • Solus Deus facit heredes, non homo
 • 
Solvendo esse nemo intellegitur, nisi qui solidum potest solvere

 • Solvere pro ignorante et invito cuique licet


* Speciali utilitati communem et minori maiorem praeferenda est

 • 
Specialis praeiudicat generalis

 • Species eximit de genere

 • Species perit ei cui debetur

 • Sponsalia sicut nuntiae consensu contrahentium fiunt

 • Standum est chartae

 • Stare decisis

 • Stare decisis et non quieta movere

 • Stari debet sententiae arbitri

 • Stipulatio non vitiatur verbis superfluis

 • Suae rei emptio non valet

 • Sua sententia damnatur

 • Sub generali continetur speciale
 • Sublata causa, tollitur effectum

 • Sublato principali tolluntur accesoria

 • Sub plurali singulari continetur

 • Sufficit conscientia mea

 • Sufficit eos, qui negotia gerunt, consentire

 • Sufficit semel

 • Sufficit tacitus consensus domini

 • Summum ius summa crux

 • Summum ius summa iniuria

 • Superficies solo cedit

 • Superflua non nocent

 • Superflua non vitiant scripturas
 • 
Supervacua scriptura non nocet legato

 • Supremus est, quem nemo sequitur

 • Surrogatum sapit naturam eius, in cuius locum subrogat
 • Tacens consentit si contradicendo impedire poterat
 • 
Taciti et expressi in contractibus est eadem virtus

 • Taciturnitas fraudolosa tacenti non prodest

 • Tamdiu societas durat, quamdiu consensus partium integer perseverat
 • Temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum
 • Tempus longissimum habetur loco tituli
 • Tenor est qui legem dat feudo
 • Territoria sunt ex occupationibus populorum
 • Testamentum rumpitur cum postumus nascitur
 • Testator praesumitur secundum iura voluisse testare
 • Testibus duobus affirmantibus, plus creditur quam negantibus
 • Testimonium unius non valet
 • Testis unus testis nullus
 • Testium fides diligenter examinanda est
 • Tot gradus quot generationes
 • Totiens secundum voluntatem testatoris facere compellitur, quotiens contra legem nihil sit futurum
 • Totiens videtur heres institutus etiam in causa substitutionis ad heredem non transferret substitutionem
 • Transactio convenit cum sententia in auctoritate
 • 
Transit terra cum onere
 • 
Tres faciunt collegium

 • Turpitudinem suam allegans non est audiendus
 • Turpitudinem suam nemo detegere tenetur
 • 
Tutius semper est errare in acquietando quam in puniendo
 • Tutor in rem suam auctor esse non potest
 • Tutor non sibi, sed pupillo possidet
 • Tutor rem pupilli emere non potest
 • Ubi aliquorum praesentia exigitur in eorum absentia nihil agi potest
 • Ubi certa forma desideratur, ea praetermissa, nihil agitur
Ubi civitas ibi ius
 • 
Ubi damna dantur victus victori in expensis condemnari debet
 • Ubi dantis et accipientis dolus versatur, melior condicio est possidentis

 • Ubi eadem est legis ratio, eadem et legis dispositio esse debet
Ubi eadem ratio ibi idem ius

 • Ubi enim sunt duo vel tres congregati in nomine meo, ibi sum in medio eorum
 • Ubi ergo iustitia vera non est, nec ius potest esse
 • Ubi est eadem ratio, ibi idem ius

 • Ubi est eadem ratio vel aequitas idem ius statui debet
 • 
Ubi est onus ibi emolumentum

 • Ubi est verborum ambiguitas, valet quod acti est
 • 
Ubi ius ibi remedium

 • Ubi ius ibi societas

 • Ubi lex inhibet usucapionem, bona fides possidenti nihil prodest
 • Ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemos

 • Ubi lex voluit dixit, ubi noluit, tacuit

 • Ubi lucrum ibi est periculum

 • Ubi maior minus cessat
 • 
Ubi non est libertas ibi non est consensus
 • 
Ubi numerus testium non adicitur, etiam duo sufficient

 • Ubi periculum, ibi et lucrum collocetur
 • Ubi principale non tenet nec eius accessorium

 • Ubi remedium ibi ius
Ubi societas ibi ius
 • 
Ubi successionis est emolumentum, ibi et tutelae onus esse debet

 • Ultima voluntas testatoris est perimplenda secundum veram intentionem suma
 • Ultra id quod in iudicium deductum est excedere potestas iudicis non potest
 • Ultra posse nemo tenetur
 • Ultra posse suum profecto nemo tenetur
 • 
Unicuique licet ea quae ipsi a lege data sunt contemnere
 • Unicuique sua mora nocet

 • Uniuscuiusque contractus initium spectandum est et causam
 • Unius positio alterius exclusio
Unius responsio testis omnimodo non audiatur
 • 
Unius testimonium non sufficit ad condemnatione
 • 
Unus est actor et alius est reus
Usu fructo legato omnis fructus rei ad fructuarium pertinet
 • Usucapere non potest, quis quod vi possidet
 • 
Usucapio finitur licet non inchoetur

 • Usucapio interrumpitur si usucapiens possessione privetur
 • Usucapio pignoris conventionem non extinguit
 • 
Usucapio sine possessione inchoari nequit
 • Usura non natura pervenit, sed iure percipitur
Usus est legum corrector
 • 
Usus fructus alienari non potest
 • Usus fructus amissus ad proprietatem recurrit
 • Usus fructus non habet de substantia

 • Usus fructus non portioni sed homini adcrescit
 • Usus fructus sine persona esse non potest
 • Usus fructus usucapi non potest
 • Ususfructuarius ad culpam levem tenetur
 • Ut actus confirmari possit, oportet eum gestum esse
 • 
Uti est commodum percipere re salva, abuti commodum percipere ita ut res utendo absumatur
 • Utile non debet per inutile vitiari

 • Utile per inutile non vitiatur

 • Utilitas communis privatae praeponenda est
 • 
Utilitas publica praeferenda est privatorum contractibus

 • Ut privata dominia ex occupationibus singulorum

 • Ut res magis valeat quam pereat
 • Veluti caput atque fundamentum intellegitur totius testamenti heredis institutio
 • Venditio imaginaria seu simulata, nullius est efficacia

 • Venditio nullius est valoris, quae facta est in fraudem legis
 • 
Venire contra factum proprium non valet
 • Venire contra proprium factum nulli conceditur
 • 
Venisse ad heredem nihil intellegitur nisi deducto aere alieno
 • Verba ad unum finem prolatam, ad alium trahi non debent
 • Verba chartarum fortius accipiuntur contra proferentum
 • Verba debent intellegi cum effectu, ut res magis valeat quam pereat
 • Verba dubia sunt interpretanda taliter, ut actus de quo agitur, valeat, et non pereat
 • Verba generalia restringuntur ad habilitatem rei vel personam
 • Verba non sunt curanda ubi mens disponentis est aperta
 • Verba secundum naturam actos operantur
 • Verba secundum naturam actus de quo agitur accipi debent
 • Verba volant, scripta manent
 • Veritas nominis tollit errorem demonstrationis
 • Veritas rerum erroribus gestarum non vitiatur
 • Verius est occupantis meliorem esse condicionem
 • Versanti in re illicita imputantur omnia, quae sequuntur ex delicto
 • Verum est unum testem inducere praesumptionem
 • Vetatur advocatus emere litem, aut sibi de immodico emolumento vel rei litigiosae parte vindicata pacisci
 • Vetustas semper pro lege habetur

 • Victor potest appellare
 • 
Videtur gesisse qui per alium gessit
 • Vigilantibus non dormientibus iura subveniunt
 • Vigilavit Iustitiae oculus sempiternus
 • Vim vi defendere omnes leges omniaque iura permittunt
 • Vim vi repellere licet
 • 
Violentus semper est in mora

 • Vi opprimi in bona causa est melius quam malae cedere
 • Volenti enim dolus non infertur
 • Volenti non fit iniuria

 • Voluntas coacta, voluntas est
 • 
Voluntas concedentis finitur eo mortuo
 • 
Voluntas est ambulatoria, et non consummatur usque ad mortem testatoris
 • Voluntas defuncti pro lege servatur
 • 
Voluntas donatoris in charta doni sui manifeste expressa observetur
 • Voluntas morte extinguitur
 • 
Voluntas testatoris mandatum dicitur
 • 
Voluntas testatoris, quando certa est, servari debet omnino


Nexus externus

recensere
 • w:Ius in Vicipaedia, encyclopaedia libera