Numeri Saxonici

nihil, zero = nix, null
unus = een
duo = twee
tres = dree
quattuor = veer
quinque = fief
sex = söss
septem = söven
octo = acht
novem = negen
decem = teihn
undecim = ölven
duodecim = twölf, een Dutz
tredecim = dörteihn, drütteihn, darteihn
quattuordecim = veerteihn
quindecim = foffteihn
sedecim = sössteihn
septendecim = söventeihn
duodeviginti = achteihn
undeviginti = negenteihn
viginti = twintig
viginti unus, unus et viginti = eenuntwintig
triginta = dörtig, drüttig, dartig
quadraginta = veertig
quinquaginta = föfftig
sexaginta = sösstig
septuaginta = söventig
octoginta = tachentig, achtig
nonaginta = negentig
centum = hunnert
mille = dusend
decies centena milia = een Million
primus = de eerst
secundus = de tweet
tertius = de drütt
quartus = de veert