GLOSSARIUM BATAVE

Het werkwoord "zijn" (verbum "esse")

presens onvoltooid tegenwoordige tijd
sum ik ben
es jij bent
est hij,zij,het is
sumus we zijn
estis jullie zijn
sunt ze zijn
imperfectum onvoltooid verleden tijd
eram ik was
eras jij was
erat hij,zij,het was
eramus we waren
eratis jullie waren
erant ze waren